SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Sotto-Kumitat Żgħażagħ
Membri
Calleja Vic-Martin (Rappreżentant Kumitat Eżekuttiv)
Calleja Diane
Camilleri Daniela
Cefai Godwin
Cefai Franco
Cini Michael
Cini Graziella
Cini Analise
Formosa Mathion
Formosa Angie Marie
Saliba Baskal
Zammit Rupert