SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Sotto-Kumitat Nisa
Membri
Salvina Zammit (Rappreżentanta Kumitat Eżekuttiv)
Agius Sika
Callejja Jane
Camilleri Michel
Camilleri Marija
Cini Ritienne
Cini Lucija
Cini Roza
Dimech Tereza
Mallia Marija