SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Kumitat Eżekuttiv
President
George J. Cefai

Segretarju Eżekuttiv
Marnol Sultana

Teżorier
Judith Zammit

Delegat Bandisti
Micheal Cini

Arkivist
Anthony Calleja

Rapreżentanta Sezzjoni Nisa
Salvina Zammit

Rapreżentant Sezzjoni Żgħażagħ
Vic-Martin Calleja

Delegat Attivitajiet Soċjali
Nicholas Cini

Direttur Spiritwali
Il-Kanonku Dun Karm Cini