SOĊJETÀ FILARMONIKA SANTA MARIJA
ŻEBBUĠ, GĦAWDEX
EST. 1995
Ritratti
Statwa Titulari ta' Santa Marija - Żebbuġ, GħawdexStatwa Titulari tal-Parroċċa taż-Żebbuġ, Għawdex
(Maħduma minn Gallard et Fils ta' Marsilja fl-1863)
(keridtu tar-ritratt: Carmel Saliba)It-tmien Kappillan taż-Żebbuġ, Dun Giovanni Camilleri (1863-1865), fil-bidu tal-parrokat tiegħu, kien għamel ġabra għal din l-istatwa u ordnha minn għand id-ditta Gallard et Fils ta` Marsilja. Meta aktar tard fl-istess sena (1863) din tlestiet u inġagħbet fil-parroċċa taż-Żebbuġ, kienet saret festa kbira bi sparar ta musketterija u tiri ta` xkubetti bħala salut.